Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Yelloh Village La Bastiane - SAS Defert

Om te profiteren van de diensten van Yelloh! Village, vragen wij je onderstaande algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Deze voorwaarden regelen de verkoop van vakanties en zijn geldig op het moment dat je je verblijf boekt. Het boeken van een vakantie bij ons betekent dat je de algemene voorwaarden accepteert.

Algemene verkoopvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden

 • De reservering wordt pas van kracht na akkoord van de camping, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het naar behoren ingevulde en ondertekende reserveringscontract, of na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij het online boeken.
 • Reserveringen zijn niet bindend voor Yelloh! Village La Bastiane, alleen als Yelloh! Village La Bastiane ze accepteert. Het staat Village La Bastiane vrij om, afhankelijk van de beschikbaarheid en in het algemeen alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn, de gemaakte reservering te weigeren. Yelloh! Village La Bastiane biedt gezinsvriendelijke verblijven aan, en de accommodaties zijn dan ook voor dit doel ontworpen. Yelloh! Village La Bastiane behoudt zich het recht voor om een ​​reservering te weigeren die in strijd is met dit principe.
 • Het reserveren van een camping of verhuur gebeurt op strikt persoonlijke basis. Je mag in geen geval de reservering onderverhuren of toewijzen aan een ander zonder voorafgaande toestemming van de camping. Minderjarigen moeten worden vergezeld door hun ouders of wettelijke voogden.

Verhuur staanplaats

 • Het basispakket omvat de kampeerplaats voor tent, caravan of camper voor 1 of 2 personen, toegang tot het sanitair en tot de receptie, speel- en sportinfrastructuur en tot de zwem- en horecagelegenheden . Zie actueel prijzenoverzicht voor geldende toeslagen.

Verhuur stacaravan of bungalow

 • De accommodatie is volledig uitgerust en voorzien van alle benodigdheden en is bedoeld voor een bezetting van 2 tot 6 personen, afhankelijk van het type. Yelloh! Village La Bastiane behoudt zich het recht voor om de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of families die aankomen met een groter aantal deelnemers dan de capaciteit van de gehuurde of geregistreerde accommodatie in het contract.

Boekingskosten en borg

 • Yelloh! Village La Bastiane berekent geen reserveringskosten voor verhuur en staanplaatsen en vraagt geen waarborg bij aankomst.

Tarieven en toeristenbelasting

 • De aangegeven prijzen zijn geldig voor het lopende seizoen. Ze komen overeen met één nacht, in euro’s, inclusief BTW.
 • De toeristenbelasting bedraagt ​​€ 0,66 € per persoon per dag vanaf 18 jaar in 2021. Minderjarigen verblijven gratis.

Betalingsvoorwaarden

 • Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf zijn gemaakt, dient bij boeking op camping La Bastiane een aanbetaling van 15% van de prijs van het bedrag van de gereserveerde diensten te worden betaald. Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf op de camping zijn betaald.
 • Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf zijn gemaakt, dient de volledige betaling te worden voldaan op het moment van boeking.

Afwezigheid van herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel L.121-19 van de consumentencode heeft Yelloh! Village La Bastiane deelt haar klanten mee dat de verkoop van accommodatiediensten die op een vaste datum of met een vaste frequentie worden aangeboden, niet onderworpen is aan de bepalingen betreffende de herroepingstermijn van 14 dagen. (Zie annuleringsverzekering)

Annuleringen en wijzigingen

1. Wijziging van de reservering
De klant kan schriftelijk (per post of e-mail) bij de camping om een wijziging in dezelfde camping betreffende zijn verblijf (data,type accommodatie) vragen, op basis van beschikbaarheid en mogelijkheden. Uitstel naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd. Bij afwezigheid van wijziging dient de klant zich te houden aan de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of kan hij het verblijf annuleren volgens de voorwaarden van de annuleringsverzekering.

 • Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven worden gehonoreerd.
 • Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de voorwaarden inzake annuleringen en vroegtijdig afbreken van het verblijf.

2. Ongebruikte nachten
In het geval van een onderbroken of verkort verblijf om een van de volgende redenen:

 • Grenssluiting om administratieve redenen
 • Administratieve sluiting van de camping
 • Beperking van de verplaatsingen per administratief besluit tot een zodanig aantal kilometers dat de komst naar de camping onmogelijk wordt

Een tegoedbon van een bedrag dat overeenkomt met het aantal niet gebruikte nachten, met een geldigheid van twee jaar, zal door de camping worden uitgegeven. In het geval dat de klant deze tegoedbon weigert, wordt op zijn verzoek het overeenkomstige bedrag uitgekeerd, onder aftrek van de kosten van de eventueel aangegane annuleringsverzekering.

Buiten de bovenvermelde redenen geeft elk verblijf dat door de klant wordt onderbroken of verkort (late aankomst, vroegtijdig vertrek) geen recht op vergoeding of een tegoedbon.

3. Annulering door toedoen van Yelloh! Village camping
In geval van annulering door toedoen van Yelloh! Village camping, behalve in geval van overmacht, worden de overgemaakte bedragen voor de reservering volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen en interesten.

4. Annulering uit hoofde van de kampeerder

Elk verzoek tot annulering moet per post worden verstuurd naar het postadres van de Yelloh! Village-camping of per e-mail. Telefonisch doorgegeven annuleringen kunnen niet in aanmerking worden genomen. Elke annulering brengt de opzegging van de reservering met zich mee. De camping behoudt zich het recht voor om de accommodatie opnieuw voor verhuur aan te bieden.

a. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder zonder annuleringsverzekering

Om een van de volgende redenen (waardoor het verblijf wordt verhinderd):

 • Grenssluiting om administratieve redenen
 • Administratieve sluiting van de camping
 • Beperking van de verplaatsingen per administratief besluit tot een zodanig aantal kilometers dat de komst naar de camping onmogelijk wordt

Een tegoedbon van een bedrag dat overeenkomt met het totaal van de reeds betaalde bedragen, met een geldigheid van twee jaar, zal door de camping worden uitgegeven. In het geval dat de klant deze tegoedbon weigert, wordt op zijn verzoek het overeenkomstige bedrag uitgekeerd.

Om alle andere redenen:

 • Geval 1: Annulering tot 16 (zestien) dagen voor de aanvang van het verblijf.
  De aanbetaling van 15 % van het bedrag van het verblijf wordt door de camping als annuleringskosten ingehouden. De overgemaakte bedragen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling, worden terugbetaald.
  Als de betaling gedeeltelijk of geheel heeft plaatsgevonden met een tegoedbon van hogere waarde dan de aanbetaling:  de aanbetaling van 15% van het verblijfsbedrag wordt door de camping gehouden ter dekking van de annuleringenkosten. Een nieuwe tegoedbon met een looptijd van 2 jaar, die niet kan worden terugbetaald en moet worden besteed op de camping waar het verblijf is geannuleerd, zal worden uitgegeven. Deze zal de waarde hebben van de oorspronkelijke tegoedbon minus de aanbetaling van 15%. Het restant van de anders dan met een tegoedbon betaalde bedragen zal worden terugbetaald.
 • Geval 2: Annulering minder dan 15 en tot 6 dagen voor de aanvang van het verblijf. Een bedrag van 30% van het totale verblijfsbedrag wordt door de camping gehouden als annuleringskosten. Een tegoedbon zal worden uitgegeven ter hoogte van het gestorte bedrag, onder aftrek van de annuleringskosten ter hoogte van 30% van het totale verblijfsbedrag. Deze tegoedbon kan niet worden terugbetaald of overgedragen, kan uitsluitend gebruikt worden op de camping waar het verblijf geannuleerd is en heeft een geldigheidsduur van twee jaar.
 • Geval 3: Annulering minder dan 5 dagen voor de aanvang van het verblijf. Het totale gestorte bedrag, dat wil zeggen het totale verblijfsbedrag, wordt door de camping gehouden. Er wordt geen terugbetaling uitgevoerd. Indien de klant zich niet binnen twee dagen na de aanvangsdatum van zijn verblijf op de camping presenteert zonder hier de camping vooraf schriftelijk of per e-mail over te hebben geïnformeerd, wordt de reservering als door de klant geannuleerd beschouwd. De camping behoudt zich dan het recht voor om de accommodatie opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Bij annulering van het verblijf kan het bedrag dat in ‘cheques vacances’ is betaald niet terugbetaald worden, overeenkomstig artikel L.112-14 I. van de Franse Code Monétaire et Financier (monetair en financieel wetboek). In dit geval zal een tegoedbon zonder terugbetalingsmogelijkheid met een geldigheidsduur van 2 jaar worden uitgeschreven, besteedbaar op de camping waar het verblijf werd geannuleerd, ter hoogte van het bedrag dat in ‘cheques vacances’ is betaald, eventueel onder aftrek van de aanbetaling, volgens de hierboven aangegeven voorwaarden.

b. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder met annuleringsverzekering

De overgemaakte bedragen zijn gedekt door de waarborg in overeenstemming met de algemene annuleringsvoorwaarden. De algemene annuleringsvoorwaarden vind je in het menu Downloaden. Als de reden niet wordt gedekt door de annuleringsverzekering of het dossier door de verzekering geweigerd wordt, is paragraaf 4.a van de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing en worden de kosten van de annuleringsverzekering in mindering gebracht op de uitbetaalde bedragen bij annulering.

Het verblijf

Aankomst: De aankomstdagen zijn variabel: dagelijks buiten het hoogseizoen en op woensdag, zaterdag en zondag in het hoogseizoen voor de accommodaties. Dagelijks aankomst en vertrek voor de staanplaatsen. Op de dag van aankomst ben je vanaf 14.00 uur welkom en bij afgifte van de sleutels van je accommodatie wordt er een inventaris opgemaakt.

Tijdens uw verblijf: Het is de verantwoordelijkheid van de kampeerder om zichzelf te verzekeren; hij is verantwoordelijk voor het bewaken van zijn persoonlijke voorwerpen (fietsen, enz.) De camping wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een incident als gevolg van de burgerlijke aansprakelijkheid van de kampeerder. Alle klanten moeten voldoen aan de bepalingen van de interne voorschriften. Elke titulaire huurder is verantwoordelijk voor storingen en overlast veroorzaakt door mensen die bij hem blijven of hem bezoeken.

Vertrek: Op de dag van vertrek vermeld op de boekingsovereenkomst, moet de huuraccommodatie vóór 10.30 uur verlaten zijn. De accommodatie wordt in perfecte staat opgeleverd en de inventaris kan worden gecontroleerd, elk kapot of beschadigd object is voor rekening van de huurder, evenals de reparatiekosten indien van toepassing. Compensatie wordt ingehouden voor eventuele schade die wordt aangetroffen door de inventaris van armaturen en sluit aanvullende compensatie niet uit in het geval dat de kosten aanzienlijk zijn. Indien de accommodatie niet voor uw vertrek is schoongemaakt, wordt een schoonmaakpakket met een minimumwaarde van € 85,- inclusief belasting gevraagd. Voor vertraagd vertrek wordt mogelijk een extra dag in rekening gebracht tegen de huidige nachtprijs.

Uw huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan ​​in het Yelloh! Village La Bastiane tegen betaling op het moment van uw reservering (zie huidige tarieven), behalve honden van de 1e en 2e categorie. Ze moeten te allen tijde aangelijnd zijn. Ze zijn verboden in de buurt van zwembaden en in levensmiddelenbedrijven. Het vaccinatierecord voor honden en katten moet up-to-date zijn.

Portretrecht

U machtigt Yelloh! Village La Bastiane om jou te fotograferen, op te nemen of te filmen tijdens je vakantie op Yelloh! Village  La Bastiane en om genoemde afbeeldingen, geluiden, video’s en opnames te gebruiken op alle media (met name op Yelloh! Village-websites of pagina’s waaronder Facebook – op Yelloh! Village presentatie- en promotiemateriaal en op reis- of toeristische gidsen). Deze machtiging geldt zowel voor jou als voor de mensen die bij jou verblijven. Het enige doel is om de promotie en animatie van etablissementen en de Yelloh! Village en zal op geen enkele manier je reputatie schaden. Deze autorisatie wordt gratis verleend voor alle landen voor een periode van 5 jaar.

Procesvoering

Elke mogelijke klacht met betrekking tot de niet-conformiteit van de diensten met betrekking tot de contractuele verplichtingen kan per post of e-mail worden gemeld aan de manager van hde camping, in dit geval ten behoeve van de heer DEFERT Christophe via chris@labastiane.com of op Yelloh!Village.

Bemiddeling

In het kader van een geschil met onze vestiging of groep kun je als volgt contact met ons opnemen:

 • Een aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen aan de beheerder van het betrokken dorp: de heer DEFERT Christophe, manager van Camping La Bastiane
 • Stuur een kopie van deze brief naar de klantenservice via customerservice@yellohvillage.com of per post naar YELLOH! VILLAGE – BP68 – 7 chemin du môle – 30220 AIGUES MORTES

Als je niet tevreden bent met de reactie, kun je na een maand na het versturen van deze brieven / e-mails contact opnemen met het Medicys Mediation Centrum. U moet een bestand online indienen op de volgende website www.medicys.fr of per post: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – 75009 PARIS.

Aansprakelijkheid van Yelloh! Village

De klant erkent uitdrukkelijk dat Yelloh! Village La Bastiane kan niet verantwoordelijk worden gehouden vanwege de mededeling door haar partners of door een derde partij van valse informatie die in de brochure of de website van Yelloh!Village met betrekking tot de ontvangstlocaties, en in het bijzonder de foto’s van de presentatie, de kwalificaties, de activiteiten, de vrije tijd, de diensten en de data van de operatie. Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de Yelloh! Village zijn niet contractueel. Ze zijn slechts indicatief. Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten en faciliteiten van Yelloh! Village en aangegeven in de beschrijving in de brochure worden geschrapt, met name om klimatologische redenen of in geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken.

Privacy persoonlijke gegevens

De informatie die je met ons deelt bij het boeken van je vakantie, wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie zal door Yelloh! Village als vertrouwelijk worden behandeld. Ze worden alleen gebruikt door de interne diensten van Yelloh! Village, voor de verwerking van je reservering en om de communicatie en het dienstenaanbod voor Yelloh!Village volgens jouw interesses. In overeenstemming met de wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft u het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens over jou. Hiervoor stuur je ons een verzoek per post naar het volgende adres, met uw naam, voornaam en adres:

Yelloh! Village
BP 68
F – 30220 Aigues-Mortes
N° SIRET : 432 366 839 00038

Ingeschreven in het registre des opérateurs de voyages et de séjours (register van touroperators) onder het nummer: IM030110015

Zoeken Beschikbaarheid