Legale Informatie

Legale Informatie

Camping 5* Yelloh Village La Bastiane

Wettelijke Vermeldingen

 • Naam of bedrijfsnaam: SAS DEFERT
 • Aandelenkapitaal: 100.000 €
 • BTW-nummer: FR 1969375027500010
 • RCS Fréjus 693750275
 • Managementnummer 69B27 APE 5530Z
 • Hoofdkantoor: 1056 chemin de Suvières 83480 Puget Sur Argens
 • Telefoonnummer: 04.94.55.55.94
 • Naam van de redacteur van de site: Christophe Defert
 • Hostnaam:
 • Hostadres:
 • Telefoonnummer van de gastheer:

KREDIETEN

Ontwerp en productie van de site: Metycea SARL

Accommodatie: Ovh

Deze site is gemaakt op het WordPress-platform.

COPYRIGHT – LINKS

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake copyright en intellectueel eigendom. De informatie op deze extranetsite is openbaar. Alle reproductierechten van iconografische en fotografische afbeeldingen zijn voorbehouden.

REPRODUCTIE OP PAPIERMEDIA

Met uitzondering van iconografie is reproductie van pagina’s van deze site op papier toegestaan, mits aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

 • gratis distributie,
 • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging of wijziging van
 • welke aard dan ook),
 • expliciete vermelding van de site als bron en vermeld dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

REPRODUCTIE OP ELEKTRONISCHE MEDIA

Reproductie van het geheel of een deel van deze site op een elektronische drager is toegestaan ​​onder voorbehoud van toevoeging van een duidelijke en leesbare bron en de vermelding “rechten voorbehouden”. De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

 

LINKEN

Onze site geeft toestemming voor het maken van een hypertekstlink die verwijst naar de inhoud ervan, op voorwaarde dat wij vooraf contact opnemen en valideren.

IT en vrijheden

Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, heb je het recht van verzet (art. 26 van de wet), van toegang (art. 34 tot 38 van de wet) en rectificatie (art. 36 van de wet) van de gegevens over u. U kunt dus eisen dat informatie over u die onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd is of waarvan verzameling, gebruik, communicatie of conservering verboden is, wordt gerectificeerd, aangevuld, bijgewerkt of verwijderd.

In overeenstemming met de wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978 kunt u de informatie met betrekking tot uw registratie op elk moment wijzigen of verwijderen. U kunt dit recht rechtstreeks uitoefenen door contact met ons op te nemen op het adres dat op de contactpagina is vermeld.

 

 

Zoeken Beschikbaarheid